Bij het maken en het onderhouden van deze website betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie gedateerd en/of onjuist en derhalve niet van toepassing is. uniExpo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Het is niet toegestaan om teksten of grafische voorstellingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door screen capture, druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uniExpo B.V.